Liên hệ đến chúng tôi

Nhà phân phối có thể gửi khiếu nại qua địa chỉ email info@newimageasia.vn hoặc điền vào biểu mẫu tại mục Liên hệ của website: www.newimageasia.vn dưới đây:

Miền Bắc

Habsburgerstraße 10
10781 – Berlin

Miền Bắc

Habsburgerstraße 10
10781 – Berlin

Miền Nam

86-90 Paul Street
EC2A 4NE – London

Nhà phân phối có thể gửi các ý kiến, thắc mắc, khiếu nại tới New Image theo một trong các cách thức sau:

a. Trực tiếp: Nhà phân phối liên hệ trực tiếp Bộ phận Kinh doanh tại văn phòng Trụ sở chính và các chi nhánh, văn phòng đại diện của New Image;

b. Qua thư: Nhà Phân Phối có thể gửi khiếu nại bằng văn bản qua đường bưu điện văn phòng Trụ sở chính và các chi nhánh, văn phòng đại diện của New Image;

c. Qua tổng đài điện thoại: Nhà phân phối có thể liên hệ, gọi điện thoại đến tổng đài New Image 1900 63 69 73.

d. Qua email: Nhà phân phối có thể gửi khiếu nại qua địa chỉ email info@newimageasia.vn hoặc điền vào biểu mẫu tại mục Liên hệ của website: www.newimageasia.vn dưới đây: